Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA
SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Spółdzielczość Polska
| Strona główna | Aktualności | Opis projektu | Lustracja | Kontakt |
 

PARTNERZY PROJEKTU:


Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna


Krajowa Rada Spółdzielcza


Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych


Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
Strona główna...


PROJEKT: "PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ"


W okresie 01.06.2009-31.12.2009 realizowany będzie projekt "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału spółdzielczości socjalnej w Polsce, w tym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz spółdzielni w nim zrzeszonych w zakresie przeprowadzania procesu lustracji oraz prawidłowej realizacji zadań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej.

Planowany zakres działań obejmie komponenty doradcze, informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowy: przeprowadzenie szkoleń lustratorów z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych.

Cele szczegółowe projektu:
  1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności członków spółdzielni socjalnych w zakresie procesu lustracji;
  2. Zwiększenie poczucia przynależności i tożsamości sektorowej, współodpowiedzialności za rozwój spółdzielczości oraz proces rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym;
  3. Zwiększenie aktywności i integracji spółdzielni socjalnych zrzeszonych w OZRSS.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdą wiodące organizacje, których celem statutowym jest wspieranie spółdzielczości:
  • Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna z Byczyny (Lider projektu),
  • Krajowa Rada Spółdzielcza,
  • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.
Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu będą dostępne dla osób spełniających założone wymagania bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność. W przypadku spółdzielni socjalnych - działania projektowe będą skierowane do wszystkich spółdzielni - nie tylko tych zrzeszonych w OZRSS, zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nich, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni.